Konobar (m/ž) - Prijava za posao

Želiš se brzo prijaviti za posao?

Koristi ovaj obrazac za direktan kontakt sa poslodavcem.

Obavezno je unijeti polja označena zvjezdicom * kako bi prijava bila valjana te kako bi što kvalitetnije bila prezentirana poslodavcu.

Slanjem ovog obrasca pristajete na naše Uvjete korištenja.